• +31 (0)20 570 20 30

Talent Management Excellence: Reflections from the Executive Connect

3 juni 2024

Tijdens de Executive Connect deelde Remko Verheul zijn kennis en ervaring op het gebied van talent management. Deze sessie gaf de aanwezige executives de kans om dieper in te gaan op strategieën, uitdagingen en belangrijke factoren voor leidinggevenden binnen het digitale domein, gericht op het excelleren-in, managen en behouden van talent binnen hun organisaties.

Remko begon de sessie met een persoonlijk relaas over zijn carrièrepad, van ondernemer tot HR-leider bij bekende bedrijven zoals Adidas en Swarovski. Waar hij omschreef hoe zijn internationale ervaringen en diverse rollen binnen deze multinationals hem waardevolle lessen hebben geleerd in talent management en leiderschapsontwikkeling. Remko vertelde over zijn concept jobidentity.com en zijn rol bij Swarovski, waar hij verantwoordelijk was voor leadership development en talent management op wereldwijd niveau. Zijn introductie bood een interessante context voor de thema’s die later in zijn keynote aan bod zouden komen.

Een belangrijk discussiepunt was de discrepantie tussen de intenties en de realiteit van talent management in organisaties. Een deelnemer benoemde: “Wat ik ervaar in de organisatie waar ik nu zit, is dat ze zeggen dat ze talent management heel belangrijk vinden, maar in de praktijk zie ik dat er weinig mee gedaan wordt.” Remko herkende dit probleem en onderstreepte het belang van het waarmaken van beloften om het verlies van high performers of goede werknemers te verminderen en talent te behouden. Verheul stelde dat het verliezen van goede mensen een van de grootste risico’s is voor elke organisatie en dat een effectieve uitvoering van talent management essentieel is om dit te voorkomen. Remko legde verder uit: “Het is cruciaal dat organisaties niet alleen praten over het belang van talent management, maar ook daadwerkelijke stappen ondernemen om dit te implementeren. Dit betekent: investeren in de ontwikkeling van medewerkers, duidelijke carrièrepaden creëren en zorgen voor regelmatige feedback en evaluatie.”

Hoe overbrug je generatieverschillen

Vervolgens verschoof de interactieve discussie naar de uitdagingen van het managen van jongere generaties, zoals Gen Z. Een aanwezige gaf aan: “Generatie Z is in mijn ogen wat onrustig. Ze zeggen dat ze willen ontwikkelen, maar wat willen ze dan concreet?” Verheul en de andere aanwezigen erkenden dat het belangrijk is om de verwachtingen van deze groep helder te krijgen en aan te passen om hun potentieel te benutten. Hij benadrukte het belang van duidelijke communicatie en betrokkenheid bij het vormgeven van een talent management strategie die aansluit bij de behoeften van de jongere generaties. “Het is essentieel om met jongere medewerkers in gesprek te gaan en hun specifieke wensen en ambities te begrijpen,” voegde hij toe. ‘’Dit kan door middel van regelmatig een-op-een gesprekken, surveys en het aanbieden van flexibele ontwikkelingsprogramma’s die aansluiten bij hun individuele behoeften in hun loopbaan.’’

De bedrijfscultuur als fundament

Remko besprak verder zijn overtuiging dat excellent talent management begint met een goed gedefinieerde strategie die zijn basis heeft in de cultuur van de organisatie. Hij legde hierbij de nadruk op het belang van duidelijke doelstellingen, meetbare resultaten en een consistente aanpak om potentieel verloop te verminderen, en gaf voorbeelden van hoe bedrijven zoals Happy Horizon een cultuur hebben gecreëerd waarin het maken van fouten eerder wordt gezien als een leermoment in plaats van een afstraffing, wat ruimte geeft en bijdraagt aan een omgeving van groei en ontwikkeling binnen een organisatie. Hiermee illustreerde hij dat een sterke cultuur niet alleen de prestaties van de organisatie verbetert, maar ook de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers verhoogt. Een aanwezige haakte hierop in door een praktijkvoorbeeld uit zijn organisatie te delen: “Bij mijn vorige opdracht, een beursgenoteerd bedrijf, stond talent management hoog op de agenda. Maar zodra de prestaties tegenvielen, werd er minder in geïnvesteerd, en dat leidde tot teleurstelling en verhoogd verloop. Hoe behoud je dan die consistentie binnen de organisatie als de resultaten niet overeenkomen met de beoogde doelstellingen?” Remko reageerde: “Dit benadrukt het belang van consistentie in talent management. Zelfs tijdens mindere of uitdagende tijden moet de investering in talent management worden gehandhaafd. Dit betekent niet alleen financiële investeringen, maar ook tijd en middelen om ervoor te zorgen dat medewerkers zich ondersteund en gewaardeerd voelen.”

De invloed van AI

Zoals op veel vlakken binnen het digitale domein speelt AI ook een steeds grotere rol in talent management, van het creëren van trainingsmateriaal tot het plannen van sollicitatiegesprekken. Verheul deelde hier voorbeelden van succesvolle AI-toepassingen bij bedrijven zoals Zoom en Albelli, waar AI-tools de effectiviteit van HR-processen aanzienlijk hebben verbeterd. Hij benoemde dat AI niet alleen kan helpen bij het identificeren en aantrekken van talent, maar ook bij het ontwikkelen en behouden ervan. Remko wees op de potentie van AI om diversiteit en inclusie te bevorderen door bijvoorbeeld vacatureteksten te analyseren en te optimaliseren voor een breder scala aan kandidaten. ‘’Het gebruik van AI kan een significante impact hebben op de effectiviteit van onze talent management processen, wat ons in staat stelt om objectievere en inclusievere beslissingen te nemen. Die bovendien verborgen talenten binnen de organisatie kunnen identificeren en mogelijk toekomstige leiders voorspellen.’’ aldus Remko.

Aan het einde van de sessie deelde Remko enkele belangrijke lessen uit zijn carrière. Hij stelde vast dat het belangrijk is om aandacht te vragen voor loyale werknemers, en om een lappendeken aan benaderingen te vermijden in talent management voor het betrekken van talenten bij organisatieveranderingen. Remko moedigde de aanwezige executives aan om talent methodisch in kaart te brengen en actief te werken aan het verbeteren van hun talent management strategie van hun organisatie. Hij stelde dat het geven van een stem aan talenten, vooral tijdens organisatieveranderingen, cruciaal is voor het behoud en de betrokkenheid van waardevolle (high performers) werknemers. Een bezoeker vroeg: “Hoe geef je talent een stem bij organisatieveranderingen?” Remko antwoordde: “Betrek ze in het proces door ze een rol te geven in het uittekenen van de nieuwe organisatie en processen. Dit zorgt voor betrokkenheid en helpt bij het behouden van talent. Bij Albelli hebben we dit succesvol gedaan door talenten een actieve rol te geven in de besluitvorming rondom fusies en reorganisaties. Dit creëerde een gevoel van eigenaarschap en zorgde ervoor dat hun expertise werd benut.”

3 lessen uit de Keynote van Remko Verheul voor effectief talent management:

  1. Zorg ervoor dat je de talenten van je teamleden methodisch in kaart brengt. Maak een lijst van de belangrijkste talenten binnen je team en werk hier actief mee. Herhaal dit regelmatig om een duidelijk beeld te krijgen en te behouden van het aanwezige talent.
  2. Sta open voor het herpositioneren van underperformers. Dit kan betekenen dat ze een andere rol binnen de organisatie krijgen waarin ze beter tot hun recht komen, of in sommige gevallen, afscheid nemen van de organisatie om het collectieve niveau te behouden.
  3. Vergeet niet de loyale medewerkers, de ruggengraat van je organisatie, de aandacht te geven die ze verdienen. Het is belangrijk om niet alleen naar toptalenten te kijken, maar ook naar degenen die consistent bijdragen aan het succes van de organisatie.

Een aanwezige stelde voor om underperformers te stimuleren een vervolgstap te maken binnen of buiten de organisatie, om zo ruimte te creëren voor talentontwikkeling. Remko was het hiermee eens en haakte hierop in door de focus te leggen op begeleiding naar een plek binnen de organisatie waar deze medewerkers een grotere meerwaarde kunnen bieden. Verder reflecteerden de aanwezige executives op het gebruik van AI in HR-processen. Er werd gediscussieerd of AI binnen drie jaar beter zal zijn in het herkennen van menselijk potentieel dan een HR-manager en of AI-gedreven platforms de traditionele executive search firms overbodig zullen maken. Hoewel er verschillende meningen waren, was het duidelijk dat AI een steeds grotere rol zal spelen in talent management.

Remko sloot de sessie af door te erkennen dat er nog veel werk te doen is en bedankte alle aanwezigen voor hun waardevolle bijdragen. ‘’Dank aan iedereen voor hun betrokkenheid en deelname, zo te horen is er genoeg om na te bespreken tijdens de borrel’’

x

Cookiemelding

Natuurlijk maken we bij Newpeople ook gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt.

We verzamelen verschillende soorten cookies in onze systemen om meer inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag op de website. Dit gaat om functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies.

Lees meer

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed blijft werken zodat je de juiste informatie op onze website krijgt te zien als je nog eens terugkomt.

Analytische cookies gebruiken we om in te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en bijvoorbeeld welke pagina’s het beste voor ons werken.

De functionele- en analytische cookies hebben geen impact op jouw privacy, hiervoor hoeven we dus geen expliciete toestemming te vragen. De informatie van deze cookies wordt voor maximaal 90 dagen bewaard. Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internetbrowser en apparaat.

Meer weten?

Wil je meer weten over het cookiebeleid van Newpeople? Of heb je vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) voor jouw bedrijf? Mail dan gerust naar hello@newpeople.nl.

Ik geef Newpeople toestemming voor het gebruik van tracking cookies: Ja Nee
Cookies geaccepteerd